Privacy

Business Guesthouse Groningen, zijnde een handelsnaam van Hotel Miss Blanche B.V. en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 02056008, respecteert de privacy van eenieder. Daarom heeft zij een privacyverklaring opgesteld, ook ten behoeve van de AVG-wet ingaande 25 mei 2018.

In aanmerking nemende dat

 1. Business Guesthouse Groningen
  hierna te noemen Verwerker;
 2. Hotelovernachting, bezoek aan de website, aanvragen van informatie (waaronder een offerte, beschikbaarheid van kamers), ontvangen van een nieuwsbrief.
  hierna te noemen Dienst en Diensten;
 3. Persoon die de website bezoekt, een Dienst van Verwerker afneemt
  hierna te noemen Bezoeker.

De te verwerken gegevens

Verwerker vraagt gegevens van Bezoeker om Dienst uit te kunnen voeren.
Afhankelijk van de uit te voeren Dienst vraagt Verwerker de volgende gegevens:

Minimale benodigde persoonsgegevens

Onderstaande gegevens zijn minimaal benodigd voor het uitvoeren van Dienst:

 • Geslacht
 • Voorletters, voornamen, tussenvoegsels, achternamen
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Type identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • Documentnummer identiteitsbewijs

Optionele persoonsgegevens

Onderstaande gegevens kan Bezoeker overdragen ten behoeve van Dienst, maar zijn niet verplicht. Verwerker vraagt deze gegevens op voor een optimale uitvoering van Dienst:

 • Nationaliteit
 • Gesproken talen
 • Straatnaam en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Land
 • Geboortedatum

Bedrijfsgegevens

Onderstaande gegevens vraagt Verwerker aan Bezoeker wanneer Bezoeker namens een bedrijf optreedt:

 • Bedrijfsnaam
 • Rechtsvorm
 • Straatnaam en huisnummer
 • Postcode en plaats
 • Land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Contactpersoon
  • Voorletters, voornamen, tussenvoegsels, achternamen
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Betaalgegevens

Verwerker biedt betaalde Diensten aan. Voor de autorisatie en daadwerkelijke betaling van Diensten vraagt Verwerker onderstaande gegevens van Bezoeker, en is afhankelijk van de af te nemen Dienst verplicht:

 • Type creditcard
 • Creditcardhouder
 • Creditcardnummer
 • Vervaldatum creditcard

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Alleen personen ouder dan 18 jaar mogen een Dienst aanvragen bij Verwerker. Personen onder de 18 jaar hebben hiervoor toestemming nodig van een ouder of voogd. Voorts slaat Verwerker uitsluitend de leeftijdsgegevens van personen onder de 18 jaar op.

Doel van de verwerking

Verwerker heeft voorgaande gegevens nodig voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van Diensten;
 • Uitvoering van betaling ten behoeve van Diensten;
 • Contact op te nemen in geval van schade, overtreding of vermissing.

Geautomatiseerde besluitvorming

Verwerker neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verwerker) tussen zit.

Hoe gegevens worden beveiligd

Verwerker stelt hoge eisen aan de beveiliging van gegevens van Bezoeker. Daarom treft zij onderstaande maatregelen om deze veiligheid te waarborgen:

 • HTTPS-protocol op de website. Gegevens worden over een beveiligde verbinding verstuurd;
 • De bestandsserver waar documenten van Bezoeker worden opgeslagen is beveiligd met een firewall;
 • Betaalgegevens worden versleuteld opgeslagen en kunnen alleen na inloggen voor een korte tijd worden ingezien;
 • Werknemers van Verwerker zijn getraind discreet om te gaan met gegevens die zij verwerken.

Hoe lang gegevens worden bewaard

Verwerker slaat gegevens voor onbepaalde tijd op, daar zij terugkerende Diensten aanbiedt.

Het recht om gegevens op te vragen

Verwerker kan op verzoek van Bezoeker de verzamelde gegevens van Bezoeker verstrekken. Dit verzoek moet echter worden bekrachtigd op vertoon van een identiteitsbewijs.

Het recht om gegevens aan te passen

Op verzoek van en in overleg met Bezoeker kan Verwerker gegevens van Bezoeker aanpassen. Dit verzoek moet echter worden bekrachtigd op vertoon van een identiteitsbewijs.

Het recht om vergeten te worden

Op verzoek van en in overleg met Bezoeker kan Verwerker gegevens van Bezoeker anonimiseren zodat deze niet te herleiden zijn tot Bezoeker.

Delen van gegevens met derden

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Verwerker een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Op verzoek van en in overleg met Bezoeker kan Verwerker deze overeenkomsten overleggen. Dit verzoek moet echter worden bekrachtigd op vertoon van een identiteitsbewijs.

Cookies

Met kleine tekstbestanden op de computer van Bezoeker wordt het surfgedrag van Bezoeker bijgehouden. Hierbij kent Verwerker een onderscheid tussen tracking cookies en functionele cookies.

Tracking cookies

Verwerker maakt gebruik van de volgende tracking cookies.
Voor deze cookies wordt bij het eerste bezoek aan de website om toestemming gevraagd:

 • Google Analytics – om het bezoek aan de website te meten;
 • Facebook Pixel – om het bezoek aan de website te meten;
 • LinkedIn Pixel – om het bezoek aan de website te meten.

Functionele cookies

Verwerker maakt gebruik van de volgende functionele cookies:

 • PHPSESSID – om een terugkerend bezoek te kunnen herkennen;
 • WordPress-cookies – voor het beheer van de website.

Vragen of opmerkingen

Verwerker is te allen tijde bereid vragen of opmerkingen van Bezoeker te beantwoorden. Bezoeker kan zich richten tot de bekende telefoonnummers en e-mailadressen. Deze zijn vermeld op de website van Verwerker.